REGLER FOR STØNAD

Til et medlem som helt eller delvis har mistet håret på grunn av sykdom eller behandling for sykdom, ytes det stønad til anskaffelse og gjenanskaffelse av parykk. Ved første gangs anskaffelse må det være bekreftet ved legeerklæring at sykdom eller behandling for sykdom er årsaken til håravfallet.
Det ytes stønad til en eller flere parykker i kalenderåret etter medlemmets behov. Det kan ytes stønad med inntil kr. 5665 pr kalenderår (2018). Hvis medlemmet pga. avvikende hodeform, eller allergisk reaksjon mot syntetisk materiale, kan det ytes stønad med inntil kr 14.505 pr. kalenderår. Sykdommen må dokumenteres av dermatolog eller spesialavdeling i sykehus.
Uten hensyn til bestemmelsene i annet ledd kan et medlem under 18 år få stønad til full dekning av nødvendige utgifter for inntil 2 individuelt tillagede parykker eller inntil seks syntetiske parykker pr. kalenderår.
Det ytes ikke stønad til vedlikehold eller annet stell av parykk.
Det kan istedet for stønad til parykk ytes stønad til hodeplagg med inntil kr 5665 (2018).
 

 

Alle rettigheter: Parykksalongen AS © Webmaster: DreamCatcher